Cách làm bài thi, bài kiểm tra trên Azota nhanh, đơn giản, chi tiết

Bạn chưa biết cách sử dụng azota và đang tìm cách làm bài trên azota qua điện thoại, máy tính nhưng chưa biết cách. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách làm …

Cách làm bài tập trên azota

Bạn chưa biết cách sử dụng azota và đang tìm cách làm bài trên azota qua điện thoại, máy tính nhưng chưa biết cách. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bài thi và thi thử trên azota nhanh chóng, dễ dàng và chi tiết.

Cách làm bài thi, bài kiểm tra trên Azota nhanh, đơn giản, chi tiết

Cách kiểm tra, kiểm tra nhanh chóng, dễ dàng và chi tiết trên azota

Bạn đăng xem: Cách làm bài tập trên azota

1. Cách làm bài thi, kiểm tra trên azota qua điện thoại

Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập liên kết kiểm tra, bài kiểm tra bạn nhận được từ giáo viên của mình & gt; chọn Bắt đầu .
 • Nhập Họ và Tên vào hộp & gt; chọn Xác nhận .
 • Chọn Tôi hiểu .
 • Chọn một câu trả lời cho câu hỏi trắc nghiệm. strong> Chọn câu trả lời trong hộp .
 • Chọn Tải lên tệp công việc của bạn & gt; Chọn Thư viện ảnh hoặc Chụp ảnh để chụp ảnh trực tiếp trên giấy của bạn.
 • Chọn hình ảnh bạn đã chụp cho giấy. & gt; Chọn khác và đợi quá trình tải lên hoàn tất.
 • Chọn Xác nhận .
 • Chọn Gửi bài luận của bạn
 • strong> & gt; chọn Hoàn tất để kết thúc bài kiểm tra hoặc bài kiểm tra.

Chi tiết

Bước 1: Truy cập liên kết kiểm tra, bài kiểm tra bạn nhận được từ giáo viên của mình & gt; chọn Bắt đầu làm bài kiểm tra .

Chọn BẮT ĐẦU LÀM BÀI

Chọn Bắt đầu Kiểm tra

Bước 2 : Nhập Họ và Tên vào hộp & gt; chọn Xác nhận .

Nhập họ và tên vào khung > Chọn XÁC NHẬN

Nhập họ và tên vào các hộp & gt; chọn OK

Bước 3: Một thông báo sẽ xuất hiện ở đây cho biết rằng đây là một bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận hỗn hợp & gt; hãy chọn Tôi hiểu .

Chọn TÔI ĐÃ HIỂU

Chọn Tôi hiểu

Bước 4: Chọn câu trả lời trong ô để tiếp tục chọn câu trả lời cho câu hỏi trắc nghiệm.

Tiến hành chọn đáp án cho bài thi trắc ngiệm bằng cách chọn các đáp án ở khung

Chọn câu trả lời cho bài kiểm tra trắc nghiệm bằng cách chọn câu trả lời trong các ô

Bước 5: Đối với các câu hỏi tiểu luận, bạn phải hoàn thành bài tập trên giấy, sau đó chụp ảnh bài tập của bạn & gt; chọn Đính kèm bài luận .

Chọn Đính kèm tự luận

Chọn giấy tờ bổ sung

Bước 6: Chọn Tải lên tệp công việc của bạn & gt; chọn Thư viện ảnh hoặc chọn Chụp ảnh để Trực tiếp ảnh chụp tác phẩm.

Chọn Upload file bài làm của bạn > Chọn Thư viện ảnh

Chọn tải lên tệp công việc của bạn & gt; Chọn thư viện ảnh

Chọn hình ảnh của tờ giấy bạn đã chụp & gt; chọn Thêm và đợi quá trình tải ảnh lên hoàn tất. Nếu bạn đang tải lên nhiều ảnh, sau khi tải ảnh đầu tiên lên, hãy làm theo các bước tương tự để tải lên nhiều ảnh tiếp theo.

Chọn hình ảnh bài làm trên giấy mà bạn đã chụp > Chọn Thêm

Chọn hình ảnh trên giấy bạn đã chụp & gt; Chọn thêm

Bước 7: Chọn Xác nhận .

Chọn XÁC NHẬN

Chọn Xác nhận

Bước 8: Chọn Gửi & gt; chọn Hoàn tất để kết thúc bài kiểm tra hoặc bài kiểm tra.

Chọn Nộp bài > Chọn HOÀN THÀNH để kết thúc bài thi, bài kiểm tra

Chọn Gửi & gt; Chọn Xong để kết thúc kiểm tra hoặc thử nghiệm

Đây là xác nhận rằng tác phẩm của bạn đã được gửi. Bạn có thể xem đáp án chi tiết cho các bài thi, bài kiểm tra bằng cách chọn Xem đáp án chi tiết .

Chọn XEM ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Chọn để xem câu trả lời chi tiết

2. Cách làm bài thi, kiểm tra trên azota bằng máy tính

Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập liên kết kiểm tra, bài kiểm tra bạn nhận được từ giáo viên của mình & gt; chọn Bắt đầu làm bài kiểm tra .
 • Chọn Xác nhận .
 • Sử dụng select để chọn một câu trả lời trong hộp trả lời của một câu hỏi trắc nghiệm .
 • Sau khi hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm, hãy chọn Gửi & gt; chọn Hoàn tất .
 • Đối với các câu hỏi tiểu luận, bạn phải hoàn thành bài tập trên giấy, sau đó chụp ảnh bài tập của bạn & gt; chọn Đính kèm bài luận .
 • Chọn Tải lên tác phẩm của bạn & gt; Chọn hình ảnh thủ tục giấy tờ bạn đã chụp & gt; Chọn Mở và đợi quá trình tải lên hoàn tất.
 • Chọn Xác nhận .
 • Chọn Gửi & gt; chọn Hoàn tất để kết thúc bài kiểm tra hoặc bài kiểm tra.

Chi tiết

Bước 1: Truy cập liên kết kiểm tra, bài kiểm tra bạn nhận được từ giáo viên của mình & gt; chọn Bắt đầu làm bài kiểm tra .

Chọn BẮT ĐẦU LÀM BÀI

Chọn Bắt đầu Kiểm tra

Bước 2 : Chọn Xác nhận .

Chọn XÁC NHẬN

Chọn Xác nhận

Bước 3: Chọn một câu trả lời cho bài kiểm tra trắc nghiệm bằng cách chọn một câu trả lời trong hộp .

Tiến hành chọn đáp án cho bài thi trắc ngiệm bằng cách chọn các đáp án ở khung

Chọn câu trả lời cho bài kiểm tra trắc nghiệm bằng cách chọn câu trả lời trong các ô

Sau khi hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm, hãy chọn Gửi & gt; chọn Hoàn tất .

Sau khi làm xong các câu hỏi trắc nghiệm thì bạn chọn Nộp bài > Chọn HOÀN THÀNH

Sau khi làm xong câu hỏi trắc nghiệm, bạn chọn nộp bài> chọn Xong

Đây là xác nhận về việc bạn gửi. Bạn có thể xem câu trả lời chi tiết cho bài kiểm tra bằng cách chọn Xem câu trả lời chi tiết để làm bài kiểm tra.

Chọn XEM ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Chọn để xem câu trả lời chi tiết

Bước 4 : Đối với các câu hỏi tiểu luận, bạn phải hoàn thành bài tập trên giấy, sau đó chụp ảnh bài tập của bạn & gt; chọn Đính kèm bài luận .

Chọn Đính kèm bài Tự luận

Chọn giấy tờ bổ sung

Bước 5: Chọn Tải lên tệp công việc của bạn & gt; chọn hình ảnh giấy tờ bạn đã chụp & gt; chọn Mở và đợi quá trình tải lên hoàn tất.

Chọn Upload file bài làm của bạn > Chọn các hình ảnh bài làm trên giấy mà bạn đã chụp > Chọn Open

Chọn Tải lên tệp công việc của bạn & gt; Chọn Hình ảnh công việc được chụp & gt; Chọn Mở

Bước 6: Chọn Xác nhận .

Chọn XÁC NHẬN

Chọn Xác nhận

<3

Xem tên và số lượng các ảnh mà bạn đã upload lên

Xem tên và số lượng ảnh bạn đã tải lên

Bước 7: Chọn Gửi & gt; chọn Hoàn tất để kết thúc bài kiểm tra hoặc bài kiểm tra.

Chọn Nộp bài > Chọn HOÀN THÀNH để kết thúc bài thi, bài kiểm tra

Chọn Gửi & gt; Chọn Xong để kết thúc kiểm tra hoặc thử nghiệm

Đây là xác nhận rằng tác phẩm của bạn đã được gửi. Bạn có thể xem đáp án chi tiết cho các bài thi, bài kiểm tra bằng cách chọn Xem đáp án chi tiết .

Chọn XEM ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Chọn để xem câu trả lời chi tiết

Bài viết trên hướng dẫn bạn cách làm bài thi và kiểm tra trên azota nhanh chóng, dễ dàng và chi tiết. Nếu thấy hữu ích hãy chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé!

Xem thêm:  10 thủ thuật giúp iPhone chạy vèo vèo như gió nhưng ít người biết

Viết một bình luận