Junbaby: Cách làm kệ để giày bằng thùng giấy

Cách Làm Giá Giày Từ Hộp Giấy Hình Tam Giác Nguyên Liệu Làm Giá Giày Hình Tam Giác: Chuẩn bị một tấm thiệp lớn, hoa giấy, sơn, súng bắn keo, giấy keo, … bước 1: …

Cách làm kệ để giày bằng thùng giấy

Cách Làm Giá Giày Từ Hộp Giấy Hình Tam Giác Nguyên Liệu Làm Giá Giày Hình Tam Giác: Chuẩn bị một tấm thiệp lớn, hoa giấy, sơn, súng bắn keo, giấy keo, … bước 1: Tạo khung hình tam giác

Cach-lam-ke-de-giay-bang-thung-giay-hinh-tam-giac

Bạn đăng xem: Cách làm kệ để giày bằng thùng giấy

Cach-lam-ke-de-giay-bang-thung-giay-hinh-tam-giac

Bạn dùng một thùng carton để cắt một hình chữ nhật có chiều dài 120cm và chiều rộng là 5cm như trong hình.

Cach-lam-ke-de-giay-bang-thung-giay-hinh-tam-giac

Sau đó, dán 3 mảnh giấy bạn vừa cắt lại với nhau để giá sách được ổn định.

Cach-lam-ke-de-giay-bang-thung-giay-hinh-tam-giac

Như được hiển thị, bạn sẽ cần 4 trụ cột

Cach-lam-ke-de-giay-bang-thung-giay-hinh-tam-giac

Sử dụng giấy màu hoặc sơn để phủ màu ban đầu của bìa.

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Tương tự như trên, bạn sẽ cần làm các thanh ray ngắn hơn để làm bậc thang giúp giá giày của bạn chắc chắn hơn.

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Sau khi tạo thanh ngang. Bạn dùng keo gắn các dải ngắn vào các dải dài đã tạo ở trên. Kết quả chúng ta nhận được sẽ là một hình ảnh từng bước gồm 2 phần

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Dùng thêm sắt để giữ các thanh lại với nhau

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Khi hoàn tất, hãy dùng dao để vát phần đầu để có thể lắp ráp nó thành một khối hình tam giác.

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Nối 2 thanh để giữ phần trên lại với nhau để tạo thành một hình trụ tam giác chắc chắn

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Bước 2: Cắt 3 kích thước khác nhau dài 120cm x 32cm, 100x28cm, 85x28cm từ bìa cứng để làm đế giá giày.

Xem thêm:  Mẫu thời khóa biểu tiểu học đẹp 2022 - HoaTieu.vn

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Sau đó, bọc nó bằng giấy màu

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Bước 3: Lắp ráp giá giày giấy hình tam giác

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Bạn sử dụng thẻ vừa cắt để dựng nhẹ hình tam giác lên

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-tam-giac

Cách làm giá để giày từ hộp bìa cứng hình chữ nhật Để chuẩn bị giá giày từ hộp bìa cứng hình chữ nhật: bìa cứng, súng bắn keo, sơn … Bước 1: Chuẩn bị kích thước như hình

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-chu-nhat

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-chu-nhat

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-chu-nhat

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-chu-nhat

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-chu-nhat

Sau đó, dùng súng bắn keo để tạo thành hình hộp chữ nhật

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-chu-nhat

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-chu-nhat

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-chu-nhat

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-chu-nhat

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-chu-nhat

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-chu-nhat

Bước 2: Tương tự như trên, bạn cũng có thể tạo các hộp văn bản có kích thước khác nhau

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-chu-nhat

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-chu-nhat

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-chu-nhat

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-chu-nhat

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-chu-nhat

Bước 3: Trang trí và sắp xếp các hộp theo ý thích hoặc tiện ích của bạn.

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-chu-nhat

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hinh-chu-nhat

Cach-lam-ke-de-giay-bang-thung-giay-hinh-chu-nhat

Cach-lam-ke-de-giay-bang-thung-giay-hinh-chu-nhat

Bạn có thể vẽ nó theo ý muốn

Cach-lam-ke-de-giay-bang-thung-giay-hinh-chu-nhat

Cach-lam-ke-de-giay-bang-thung-giay-hinh-chu-nhat

Cach-lam-ke-de-giay-bang-thung-giay-hinh-chu-nhat

Cách làm giá để giày từ hộp các tông Nguyên liệu để làm giá để giày từ hộp các tông: bìa cứng, một đoạn dây thép, ruy băng, sơn nước, … Bước 1 : Làm hộp đựng giày. Bạn cắt tấm bìa cứng ra theo kích thước như trên ảnh.

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hop-carton-xep-gon

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hop-carton-xep-gon

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hop-carton-xep-gon

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hop-carton-xep-gon

Sau đó, cố định nó vào hộp bằng súng bắn keo. Dùng dây thép luồn qua dây giày để tạo thành tay cầm của tủ

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hop-carton-xep-gon

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hop-carton-xep-gon

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hop-carton-xep-gon

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hop-carton-xep-gon

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hop-carton-xep-gon

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hop-carton-xep-gon

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hop-carton-xep-gon

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hop-carton-xep-gon

Dùng kim sắt làm tay cầm

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hop-carton

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hop-carton

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hop-carton

Tương tự, bạn cũng đã chuẩn bị các hộp các tông có cùng kích thước với hình ảnh và dán chúng vào vị trí. Chúng ta sẽ tạo ngăn trên của giá để giày

Xem thêm:  Cách kết nối Camera điện thoại với máy tính để làm Webcam học online

Cach-lam-ke-de-giay-xep-gon-bang-thung-giay-hop-carton

Cach-lam-ke-de-giay-xep-gon-bang-thung-giay-hop-carton

Cach-lam-ke-de-giay-xep-gon-bang-thung-giay-hop-carton

Cach-lam-ke-de-giay-xep-gon-bang-thung-giay-hop-carton

Cach-lam-ke-de-giay-xep-gon-bang-thung-giay-hop-carton

Cach-lam-ke-de-giay-xep-gon-bang-thung-giay-hop-carton

Cach-lam-ke-de-giay-xep-gon-bang-thung-giay-hop-carton

Cach-lam-ke-de-giay-xep-gon-bang-thung-giay-hop-carton

Cach-lam-ke-de-giay-xep-gon-bang-thung-giay-hop-carton

Cach-lam-ke-de-giay-xep-gon-bang-thung-giay-hop-carton

Cach-lam-ke-de-giay-xep-gon-bang-thung-giay-hop-carton

Sau đó, bạn vẽ các bộ phận của tủ

Cach-lam-ke-de-giay-xep-gon-bang-thung-giay-hop-carton

Bước 2: Lắp ráp tủ giày bằng bìa cứng

Cach-lam-ke-de-giay-xep-gon-bang-thung-giay-hop-carton

Cach-lam-ke-de-giay-xep-gon-bang-thung-giay-hop-carton

Cach-lam-ke-de-giay-xep-gon-bang-thung-giay-hop-carton

Cach-lam-ke-de-giay-xep-gon-bang-thung-giay-hop-carton

Cach-lam-ke-de-giay-xep-gon-bang-thung-giay-hop-carton

Cach-lam-ke-de-giay-xep-gon-bang-thung-giay-hop-carton

Cach-lam-ke-de-giay-xep-gon-bang-thung-giay-hop-carton

Cach-lam-ke-de-giay-xep-gon-bang-thung-giay-hop-carton

Cach-lam-ke-de-giay-xep-gon-bang-thung-giay-hop-carton

Cach-lam-ke-de-giay-xep-gon-bang-thung-giay-hop-carton

Cách làm giá để giày từ thùng carton Vật liệu để làm giá để giày từ thùng carton: bìa cứng, 2 cuộn bìa cứng, sơn, … Đầu tiên, bạn lấy 2 miếng bìa cứng cắt theo kích thước như hình.

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hop-bia-cung

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hop-bia-cung

Sử dụng một vòng tròn để ghi lại số đo của bạn từ giấy cuộn

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hop-bia-cung

Sau đó là sơn, công đoạn cuối cùng là lắp ráp.

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hop-bia-cung

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hop-bia-cung

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hop-bia-cung

Cach-lam-ke-de-giay-bang-giay-hop-bia-cung

Thật là dễ làm phải không, và nếu khéo léo, bạn có thể biến chiếc thùng carton này thành nhiều hình thù khác nhau, bắt mắt:

Cach-lam-ke-de-giay-bang-thung-giay-hop-bia-cung-thung-carton

Cach-lam-ke-de-giay-bang-thung-giay-hop-bia-cung-thung-carton

Cach-lam-ke-de-giay-bang-thung-giay-hop-bia-cung-thung-carton

Cach-lam-ke-de-giay-bang-thung-giay-hop-bia-cung-thung-carton

Cach-lam-ke-de-giay-bang-thung-giay-hop-bia-cung-thung-carton

Cach-lam-ke-de-giay-bang-thung-giay-hop-bia-cung-thung-carton

Cach-lam-ke-de-giay-bang-thung-giay-hop-bia-cung-thung-carton

Cach-lam-ke-de-giay-bang-thung-giay-hop-bia-cung-thung-carton

Cach-lam-ke-de-giay-bang-thung-giay-hop-bia-cung-thung-carton

Cach-lam-ke-de-giay-bang-thung-giay-hop-bia-cung-thung-carton

Cach-lam-ke-de-giay-bang-thung-giay-hop-bia-cung-thung-carton

Cach-lam-ke-de-giay-bang-thung-giay-hop-bia-cung-thung-carton

Với cách làm giá để giày từ hộp các tông này, bạn không cần tốn kém tiền bạc và công sức. Bởi chỉ cần những cách làm đơn giản này, bạn có thể làm ra vô số hình dáng tủ giày khác nhau theo sở thích của riêng mình. Chúc may mắn! Nguồn: Tổng hợp

Viết một bình luận