Hướng dẫn học bài phép chia hết và phép chia có dư

1. Tính chia hết 1.1. Phép chia hết là gì? chia hết là phép chia có phần dư là 0 Ví dụ 1: Bạn đăng xem: Cách làm phép chia lớp 3 Giải thích: 8: …

1. Tính chia hết

1.1. Phép chia hết là gì?

chia hết là phép chia có phần dư là 0

Ví dụ 1:

Bạn đăng xem: Cách làm phép chia lớp 3

juGKfx7xLXj1dgBQoL1eLssE9etMhOpH5osglV89LttQy0H_zGVjrvc1u09_zCIaUxpApsr0QSoBnQPDNmsrDUuOT3hxAuyPc3F1GUjkpYo78c0Yc6jT_4PnObgJ5vOF86Hz5S7D

Giải thích:

8: 2 = 4; viết 4; 4 x 2 = 8; 8 – 8 = 0

dưới đây 6; 6: 2 = 3; viết 3; 3 x 2 = 6; 6 – 6 = 0

Ta nói: 86: 2 chia hết cho thương số 43

Ví dụ 2:

3rsSNOiQzMu8D6vSYMQZRJrKcqqFUHGZJhy-vResHl3qQS5GJxEoMKfKsaJImycVRm2_m50hMNgN0S1GDrdJqXLkqBnJHpq1RZ5h2HCEHrvGdWdh_gMAxrEm2TyASZDwMDTJXCJB

Giải thích:

4: 3 được 1; viết 1; 1 x 3 = 3; 4 – 3 = 1

thấp 2; 12: 3 = 4; viết 4; 4 x 3 = 12; 12 – 12 = 0

Chúng ta nói rằng 42: 3 chia hết cho 14.

1.2. Ví dụ trực quan về khả năng phân tách

Ví dụ về phép chia hết

2. Phân chia phần còn lại

2.1. Xác định phép chia có dư

Phần còn lại được chia cho 0 & lt; balance <divisor

Ví dụ:

phép chia 19: 6 là phép chia nếu 0 & lt; dư <6

yMsfTmtSozfyBhNTg5Jm5hKrhBysiFeE9FuqGyAbpT8nkr7eOt04DRcDOVzXFmWp5gWYxqF78zCnXIMBSSlo5GJhqiBpqR9PIyQrXbhX-4L6wPKskl2stj7oSdpjzoLxT7_Zjwan

Ta nói: 19: 6 chia cho dư, thương là 3 và dư là 1.

2.2. Ví dụ trực quan về phép chia phần dư

Ví dụ về phép chia có dư

2.3. Phân biệt Chia hết và Chia hết và Phần còn lại

So sánh phép chia hết và phép chia có dư

3. Bài tập áp dụng phép chia và phép chia có dư

3.1. Chủ đề

Bài học 1: Thiết lập và Tính toán

a) 96: 3

b) 52: 4

c) 63: 5

d) 75: 6

Bài học 2: Đánh giá Giá trị Biểu thức

a) 123-72: 6

b) 200 + 95: 5

c) 143-104: 4

d) 96: 6 + 98: 7

Bản nhạc 3: tìm y

a) y x 4 = 156

b) y x 5 = 130

c) y x 3 = 87

d) y x 7 = 245

Bài 4: Mẹ có 96kg gạo chia vào 4 túi. Hỏi mỗi bao gạo nặng bao nhiêu?

Bài 5: Cô chia đều một số ngô vào 4 hộp được 16 ki-lô-gam ngô. Chia xong cô còn lại 3kg ngô. Hỏi, ban đầu mỗi bạn có bao nhiêu bắp ngô?

Xem thêm:  Cách làm thiệp 8 3 bằng giấy A4 - Học Điện Tử Cơ Bản

3.2. Câu trả lời

Bản nhạc 1:

7Tqlxj146eJYLZhvb_fRWswr03Fz0PyvuonXXei_-2f6TsdcJbWEumib6U6T69ZkT3vrmoz3uUcgrkpWgMxJQ1DZex8RtQvtfqn0QaB34Xmc1dX-Ws8RHA9ZiilqSMtwqSwIp2AM

HUe0edW_ZzB5B0jVRieIPOa7tN_Nqiq7XnRpc3Vf81gK9Pz6pSE7ArU0SfB52zDgvxjLg80iG9zRXNGp5HgW6IFVWCj0sdQIGT0oSwF-cTFMV_CY2HgO-d7iJkUsll0NOHVQkE_K

7zw80hzHl55BfX5q-xC056oCpWeCyz-uCros0O1CU5U_bV4KS9z1AEou8q4qsGrWx43ozsDx-8M1rsRKmFBMKyIB4N6f5QeiF3RqMM8HH5u-Wqif7ggtWMaw1SYfHKD2Y3vDZr2W

dozZTcd6hmeYc4rnDfdFdJVk2KR922ykpqEiVK4ygXgZWXMpAnUo8zuKh03B7Jh7beG94YpVBSxbzkeYzHbF2g_Zeqa9DGXH-T0KajLdHW5M9RrG9DOnNroML5Q7eQX4zbkAtOA6

Bản nhạc 2:

a) 123-72: 6

= 123 – 12

= 111

b) 200 + 95: 5

= 200 + 19

= 219

c) 143-104: 4

= 143 – 26

= 117

d) 96: 6 + 98: 7

= 16 + 14

= 30

Bản nhạc 3:

a)

y x 4 = 156

y = 156: 4

y = 39

b)

y x 5 = 130

y = 130: 5

y = 26

c)

y x 3 = 87

y = 87: 3

y = 29

d)

y x 7 = 245

y = 245: 7

y = 35

Bản nhạc 4:

Khối lượng của mỗi bao gạo là:

96: 4 = 24 (kg)

Trả lời: 24 kg

Bản nhạc 5:

Tổng số ngô cô ấy chia cho 4 hộp là:

16 x 4 = 64 (kg)

Số ngô ban đầu của cô ấy là:

64 + 3 = 67 (kg)

Đáp số: 67 kg

4. Câu hỏi thực hành phép chia phần còn lại

4.1. Chủ đề

Bài học 1: Thiết lập và Tính toán

a) 34: 4

b) 64: 5

c) 132: 6

d) 241: 8

Bài học 2: Đánh giá Giá trị Biểu thức

a) 120: 6 + 150: 3

b) 22 x 3 + 135: 5

c) 300 – 270: 6

d) 225: 5 + 360

Bản nhạc 3: tìm y

a) y x 5 = 115

b) y x 3 = 48

c) y x 2 = 232

d) y x 9 = 504

Bài 4: Người ta chia đều 280 lít xăng vào 8 thùng, mỗi thùng có bao nhiêu lít xăng?

Bài 5: Một sợi dây dài 360 cm, cắt đều một sợi dây thành 6 phần bằng nhau. Mỗi đoạn dài bao nhiêu cm?

4.2. Câu trả lời

Bản nhạc 1:

a) 34: 4 mang lại 8 phần còn lại 2

b) 64: 5 mang lại 12 phần còn lại là 4

c) 132: 6 = 22

d) 241: 8 được 30 cộng 1

Bản nhạc 2:

a) 70

b) 93

c) 255

d) 405

Bản nhạc 3:

a) y = 23

Xem thêm:  Cài đặt nhạc chuông trên điện thoại Android như thế nào?

b) y = 16

c) y = 116

d) y = 56

Bài 4: 35 lít xăng

Bản nhạc 5: 60 cm

Để giúp con học phép chia và phép chia có dư , ngoài các bài tập thực hành, bố mẹ cũng có thể tham khảo các bài giảng thú vị trên vuihoc.vn nhé!

Viết một bình luận