HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 2017 – VN CONSULT

Ngày 5 tháng 2 năm 2018, Cục Thuế Hà Nội ban hành Thông tư số 5749 / ct-tncn h hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017 và cấp mã số thuế …

Ngày 5 tháng 2 năm 2018, Cục Thuế Hà Nội ban hành Thông tư số 5749 / ct-tncn h hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017 và cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.

1. Đối tượng chịu thuế tncn

Bạn đăng xem: Cách làm quyết toán thuế tncn năm 2017

– Cá nhân cư trú nhận thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân nếu thuộc đối tượng chịu thuế bổ sung; số thuế nộp thừa cần được hoàn hoặc xóa vào kỳ nộp thuế tiếp theo; Tiền lương, tiền công thu được được xét khấu trừ thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh tật hiểm nghèo; người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam phải khai thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

– Các tổ chức trả thu nhập tiền lương, tiền công, dù có hay không khấu trừ thuế; tổ chức trả thu nhập chuyển đổi loại hình kinh doanh hoặc cơ cấu lại doanh nghiệp phải khai thuế thu nhập cuối cùng.

2. Đối tượng không phải quyết toán thuế

– Cá nhân cư trú nộp nhiều thuế thu nhập cá nhân hơn mà không nộp hồ sơ hoàn thuế, miễn thuế trong kỳ khai thuế tiếp theo; cá nhân cư trú hoặc cá nhân cư trú không phải Việt Nam đã nộp đủ số thuế thu nhập cá nhân của năm hiện hành nhưng được khấu trừ hoặc tạm nộp trong năm hiện tại.

Tổ chức không phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công, tổ chức đã giải thể, ngừng hoạt động có phát sinh thu nhập không được khấu trừ thuế thu nhập.

3. Ủy quyền xác nhận thuế

Cá nhân có quyền nộp thuế thông qua người nộp thuế thu nhập

+ Cá nhân chỉ hưởng thu nhập từ tiền lương, tiền công có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên với tổ chức chi trả thu nhập và thực tế đang làm việc cho tổ chức đó khi có thẩm quyền nộp thuế ngay cả khi cá nhân đó làm việc cho tổ chức dưới 12 tháng trong năm và có thu nhập bình quân hàng tháng ở nơi khác trong năm. Người nộp thuế đối với thu nhập không quá 10 triệu đồng sẽ phải chịu thuế 10% với mức khấu trừ toàn bộ và không phải đánh thuế cuối cùng đối với khoản thu nhập này.

+ Trường hợp người lao động được điều động từ đơn vị ban đầu sang đơn vị mới thành lập sau khi doanh nghiệp tái cơ cấu mà trong năm người lao động không có thu nhập tăng thêm từ tiền lương, tiền công ở nơi khác thì phải điều chuyển giữa các tổ chức.

– Cá nhân không được giải quyết cho các tổ chức chi trả thu nhập

+ Cá nhân đáp ứng các điều kiện ủy quyền tại điểm 1 nêu trên nhưng đã được tổ chức chi trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập (trừ trường hợp tổ chức chi trả thu nhập đã thu hồi và hủy Giấy chứng nhận). cấp cho cá nhân).

Xem thêm:  Cách Làm Vách Ngăn Bằng Tấm Alu Đơn Giản, Dễ Dàng

+ Cá nhân hưởng thu nhập từ tiền lương, tiền công có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại đơn vị nhưng không làm việc tại đơn vị đó tại thời điểm được ủy quyền quyết toán thuế.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đã ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên với đơn vị đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ hoặc khấu trừ thuế còn thiếu (kể cả trường chưa đã khấu trừ trong trường hợp này), đã đạt đến mức khấu trừ và đã được khấu trừ đáp ứng nhưng không được khấu trừ).

+ Cá nhân có tiền lương, tiền công có thu nhập ký hợp đồng lao động trên 03 tháng ở nhiều nơi.

+ Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai bị đánh thuế khấu trừ 10% (ngay cả khi họ chỉ có thu nhập vãng lai tại một nơi).

+ Cá nhân chưa đăng ký mã số thuế

+ Tờ khai thuế không ủy quyền cho cá nhân khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đang được xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh tật hiểm nghèo. Hồ sơ xét giảm thuế theo hướng dẫn tại Điều 46 Khoản 1 Thông tư số 156/2013 / tt-btc ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

4. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013 / tt-btc ngày 15 tháng 8 năm 2013; Thông tư số 119/2014 / tt-btc ngày 25 tháng 8 năm 2014; Thông tư số 151/2014 / 2014 / tt-btc ngày 10; Thông tư số 92/2015 / tt-btc ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính; Cục Thuế lưu ý như sau:

Thu nhập chịu thuế để xác định n ă m năm 2017 là Nhóm Thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân. > strong> n Nhận từ 01/01/2017 đến 31/12/2017.

– Nhà ở, tiện ích và các dịch vụ phụ trợ (nếu có), không bao gồm: phúc lợi nhà ở, tiện ích và dịch vụ phụ trợ (nếu có) công viên do người sử dụng lao động xây dựng miễn phí cho người lao động làm việc trong lĩnh vực công nghiệp; người sử dụng lao động nằm trong khu khu kinh tế; Nhà ở được xây dựng tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn được cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc trên địa bàn.

– Nếu một cá nhân sống trong văn phòng, thu nhập chịu thuế được tính là tiền thuê hoặc phí khấu hao, điện, nước và các chi phí dịch vụ khác theo tỷ lệ giữa diện tích mà cá nhân sử dụng với diện tích của văn phòng.

– Tiền thuê nhà ở, tiền điện, tiền nước và các dịch vụ liên quan (nếu có) do người sử dụng lao động trả thay được tính vào thu nhập chịu thuế theo số tiền thực trả nhưng không quá 15% của tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (không bao gồm thuế nhà, điện nước và các dịch vụ bổ sung (nếu có)) bất kể nơi trả thu nhập.

Xem thêm:  Hướng Dẫn Cách Tăng Tốc Độ Mạng Wifi Cho Win 10 Nhanh Nhất

– Các khoản phụ cấp và trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế được tổng hợp trong Danh mục chung các khoản phụ cấp và trợ cấp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để làm căn cứ xác định thu nhập. Theo Thông báo số 1381 / tct-tncn ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Tổng cục Thuế.

5. Thu nhập chịu thuế trung bình hàng tháng

– Khi khai thuế hàng năm, thu nhập chịu thuế bình quân tháng là tổng thu nhập của năm (12 tháng) trừ (-) tổng các khoản giảm trừ trong năm chia cho 12 tháng.

– Đối tượng cư trú là công dân của nước hoặc khu vực có ký kết với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần, chống trốn thuế đối với thu nhập thì công thức tính nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân là tháng đến Việt Nam, nếu cá nhân trước Tháng từ Việt Nam đến khi chấm dứt hợp đồng lao động và rời Việt Nam (tính cả tháng).

6. Chứng từ thuế

– Đối với các tổ chức trả doanh thu

+ Tờ khai quyết toán thuế số 05 / qtt-tncn ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015 / tt-btc.

Phụ lục danh sách chi tiết cá nhân chịu thuế theo Mẫu lũy tiến từng phần số 05-1 / bk-qtt-tncn ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015 / tt-btc.

+ Đính kèm Danh sách chi tiết cá nhân chịu thuế theo thuế suất từng phần, Mẫu số 05-2 / bk-qtt-tncn, ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015 / tt-btc.

+ Đính kèm bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo mẫu số 05-3 / bk-qtt-tncn ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015 / tt-btc.

– Dành cho Cá nhân n Thanh toán Cuối cùng i cqt

+ Tờ khai thuế số 02 / qtt-tncn ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015 / tt-btc.

+ Biểu số 02-1 / bk-qtt-tncn ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015 / tt-btc nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh.

+ Bản sao chứng từ xác nhận số thuế đã khấu trừ, đã nộp, tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin chụp nhanh. Trường hợp tổ chức chi trả thu nhập đóng cửa và không cấp tiền khấu trừ thuế cho cá nhân thì cơ quan thuế thực hiện rà soát số liệu quyết toán, nộp thuế theo cơ sở dữ liệu của ngành thuế. Yêu cầu.

Theo quy định của pháp luật nước ngoài, nếu cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy chứng nhận nộp thuế, người nộp thuế có thể nộp bản sao giấy chứng nhận khấu trừ và nộp thuế (cho biết đã nộp thuế). Bản sao của bất kỳ tờ khai thuế thu nhập nào do tổ chức chi trả thu nhập phát hành hoặc bản sao kê của ngân hàng về số thuế đã nộp ở nước ngoài có chứng minh của người nộp thuế.

+ Bản sao hóa đơn, chứng từ xác nhận đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

Xem thêm:  Hướng dẫn chi tiết cách làm chuyện ấy khi nhà có đông người • Hello Bacsi

+ Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán và thu nhập từ nước ngoài thì phải có chứng từ chứng minh số tiền đơn vị, tổ chức chi trả. thu nhập từ nước ngoài.

7. Cúi đầu Tôi nộp thuế

– Tổ chức trả thu nhập là đơn vị sản xuất kinh doanh phải nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức.

– Áp dụng cho cá nhân quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế

+ Thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân khai thuế trực tiếp của năm hiện tại và nơi nộp hồ sơ khai thuế là chi cục thuế nơi cá nhân khai thuế năm đó. p>

+ Cá nhân tự tính giảm trừ gia cảnh cho mình tại tổ chức trả thu nhập nào thì nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập đó ó .

+ Trường hợp cá nhân thay đổi nơi làm việc chuyển sang tổ chức trả thu nhập quyết toán giảm trừ gia cảnh thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức đó. Thanh toán thu nhập cuối cùng .

+ Cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế tại nơi cư trú của cá nhân chi cục thuế (nơi đăng ký thường trú, tạm trú) trong trường hợp cá nhân thay đổi nơi làm việc và tổ chức trả thu nhập cuối cùng không giảm trừ gia cảnh. ; cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh ở bất kỳ cơ sở chi trả thu nhập nào; cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc hợp đồng dịch vụ lao động có thu nhập, tại một nơi hoặc nhiều nơi, khấu trừ 10%; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở một hoặc nhiều nơi trong năm nhưng không làm việc ở cơ quan chi trả thu nhập nào tại thời điểm quyết toán.

+ Nếu cá nhân sinh sống ở nhiều nơi và phải quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú thì. Cá nhân chọn nơi cư trú để nộp thuế.

8. Thời hạn gửi tài liệu cuối cùng

– Cá nhân, Tổ chức chi trả thu nhập có số thuế phải nộp bổ sung phải hoàn thành việc khai thuế theo năm dương lịch, hạn nộp hồ sơ khai thuế năm 2017 là ngày 31/03/2018.

– Cá nhân có số thuế nộp thừa, yêu cầu hoàn thuế, khấu trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo, cá nhân có thể nộp bất kỳ thời điểm nào trong năm.

– Các tổ chức trả thu nhập chia, tách, hợp nhất, hợp nhất, chuyển đ i, giải thể hoặc phá sản theo luật doanh nghiệp, Số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ, đã nộp phải quyết toán trước 45 (bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể, phá sản.

Viết một bình luận