Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới – Hồ Chí Minh

Bác Hồ thăm bộ đội cao xạ (Tranh: Họa sĩ Nguyễn Cao Thương). Nguồn: Bảo tàng Nghệ thuật Việt Nam Bạn đăng xem: đức, phong cách hồ chí minh trong quân đội Quân đội nhân …

đức, phong cách hồ chí minh trong quân đội

Bác Hồ thăm bộ đội cao xạ (Tranh: Họa sĩ Nguyễn Cao Thương).

Nguồn: Bảo tàng Nghệ thuật Việt Nam

Bạn đăng xem: đức, phong cách hồ chí minh trong quân đội

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, đã giành được sự tin yêu, ủng hộ của nhân dân, ngày càng lớn mạnh và lập được nhiều thắng lợi trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. giải phóng dân tộc và giải phóng dân tộc. Xây dựng và Quốc phòng. Mọi thắng lợi, mọi sự trưởng thành của quân đội đều gắn bó mật thiết với Đảng, Bác Hồ và nhân dân. Thực hiện Chỉ thị số 05-ct / tw của Bộ Chính trị Trung ương ngày 15 tháng 5 năm 2016 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” của Ban Thường vụ Trung ương. Quân ủy Trung ương hướng dẫn, tổ chức nội dung học tập, quán triệt sâu sắc việc học tập và làm theo Bác theo nội dung Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kết hợp với các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ban cán sự, chiến sĩ kịp thời ban hành chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thống nhất, đồng bộ trong toàn quân (1). Nội dung Chỉ thị số 05-Ct / TW của Bộ Chính trị sẽ được cụ thể hóa thành chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nghị quyết Đại hội X và các nghị quyết của Đảng. Hội nghị. Với việc triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị toàn thể lần thứ 4 của Chủ tịch Tập Cận Bình về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” và nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Hội nghị toàn thể lần thứ 4 của Đảng về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. và sự suy thoái về những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Lựa chọn, xác định khâu đột phá, nội dung trọng tâm, xây dựng mô hình, cách làm mới, sáng tạo; tập trung lãnh đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, có mục tiêu, biện pháp cụ thể, bám sát nhiệm vụ chức năng, phát huy kết quả, thành tích. , và thay đổi đáng kể kết quả ngắn hạn. hội đồng quản trị và hội đồng quản trị ngắn hạn.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những hoạt động thường ngày của các ngành, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, nâng cao hiệu lực chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng. Theo đó, 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đăng ký học tập và làm theo Người; kết quả thực hiện nội dung đăng ký là tiêu chí quan trọng để nhận xét, đánh giá, phân loại, bố trí khen thưởng, đề bạt, sử dụng cán bộ, đảng viên hàng năm. Học làm theo Bác còn gắn liền với phong trào “thi đua lên đỉnh cao”, phong trào của các ngành các cấp, nhất là phong trào “tiếp bước truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh“ thời đại mới ”của Cán bộ, đảng viên, cấp ủy, cán bộ chủ trì tuân thủ trách nhiệm, nêu gương theo quy định của Trung ương, tích cực tu dưỡng, rèn luyện theo 5 tiêu chuẩn “Bộ đội đặc công” (2); phù hợp với tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Tập Cận Bình về xây dựng và chỉnh đốn đảng, sau tự phê bình, tự phê bình và phê bình, có ý thức sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm …

Việc triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều nội dung, hình thức phong phú đã thúc đẩy ý thức học tập của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, làm chuyển biến sâu sắc tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Vừa chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân nghiên cứu Đặc san do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành, Bộ Tổng hợp cũng chỉ đạo các cục chức năng biên soạn, tổ chức nghiên cứu chuyên đề về giáo dục, rèn luyện, rèn luyện và làm theo Bác, về phấn đấu vươn lên. xứng đáng danh hiệu “anh bộ đội lão thành”, về 365 “Lời dạy của Bác Hồ hiện nay và quá khứ” (trong đó mỗi ngày trong năm của Bác tương ứng với 365 lời nói) để quần chúng nhân dân học tập, học tập và làm theo. tác phẩm văn học, nghệ thuật; Truyền bá gương “Người tốt, việc tốt” trong toàn quân và cả nước. Đồng thời, tích cực phòng, chống “diễn biến hòa bình”, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Quân đội luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện chức năng tham mưu chiến lược quân sự, quốc phòng cho Đảng, cho đất nước; chủ động nắm, đánh giá, dự báo tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả, không bị động, đột xuất; nghiên cứu, xây dựng, đề xuất chiến lược, đề án góp phần hoàn thiện đường lối, pháp luật về quân sự, quốc phòng. Đồng thời, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc cùng với toàn đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị làm nòng cốt trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc thực sự. Môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập đã có nhiều đổi mới. Thực hiện nghiêm túc chủ trương điều chỉnh đội hình quân theo hướng “tinh, chặt, chắc”. Nhiều chuyển biến tích cực đã diễn ra trong xây dựng bình thường hóa, tuân thủ pháp luật và các quy định, cải cách pháp luật và hành chính. Các lĩnh vực công việc khác như hậu cần, kỹ thuật, giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học đều hoạt động tốt. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, bảo đảm tốt đời sống cho bộ đội, vũ khí trang bị cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Công tác đối ngoại quốc phòng được thực hiện có chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của đất nước sớm nhất.

Xem thêm:  [ REVIEW ] 10 cách làm hồng vùn kín đơn giản ngay tại nhà ( hiệu quả cao )

Thượng tướng Pan Wenjiang, Ủy viên Cục Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, động viên các bác sĩ quân y trước khi vào nam chống dịch. Ảnh: Tư liệu

Việc học và làm theo Bác đã thấm sâu vào ý thức, tư tưởng, hành động và trở thành công việc thường xuyên, có ý thức của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Toàn quân “tự soi, tự sửa”, “làm theo trách nhiệm, nêu gương”, “đảng viên hướng dẫn quần chúng”, “nêu gương, làm theo gương xung kích”, “tuổi trẻ sáng tạo”. , “xây dựng quân y 4 tốt”, “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác”, “quân y làm theo lời Bác”, “Hải quân nhân dân Việt Nam là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” … Theo tôi, đặc biệt là ở cấp cơ sở, trong học tập và Mang lại hiệu quả thực sự cho công việc.

Cán bộ, chiến sĩ bộ đội không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, hết lòng vì nhân dân, có mặt kịp thời ở những nơi khó khăn, là lực lượng xung kích, nòng cốt, thực hiện tốt nhiệm vụ. . Khi đại dịch covid-19 nổi lên, các đơn vị đã từ bỏ công việc của mình. Doanh trại chào đón và phục vụ những người đến kiểm dịch. Hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác tiêu độc khử trùng, khoanh vùng, phòng chống dịch bệnh; lực lượng biên phòng thường xuyên duy trì hơn 1.900 chốt, với hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ, phòng chống dịch xâm nhập; quân y kịp thời sản xuất. bộ xét nghiệm để chẩn đoán nhanh vi rút sars-cov-2, và phối hợp Việc nghiên cứu và thử nghiệm vắc-xin chống lại đại dịch covid-19 đã góp phần thực hiện “mục tiêu kép” của quốc gia. Luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, vận động quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Đảng; thực hiện có hiệu quả công tác “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận giỏi”, “Đội quân chung tay xây dựng nông thôn mới ”,“ quân đội chung sức xóa đói, giảm nghèo – không ai bị bỏ lại phía sau ”và các cuộc thi viết lời cảm ơn”; tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. ..

Những việc làm thiết thực nêu trên đã góp phần tăng cường mối quan hệ quân dân, củng cố đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với Đảng, đối với đất nước và quân đội. Tiếp tục khẳng định vai trò là “đội quân chiến đấu, lực lượng lao động, sản xuất”, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững mạnh, thể hiện phẩm chất cao quý của quân đội. “Bộ đội Cụ Hồ” thời đại mới.

5 năm qua, toàn quân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng xây dựng chính quyền trong sạch, quân đội vững mạnh về chính trị. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng cao, thích ứng với yêu cầu, nhiệm vụ kiên quyết bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ đội giúp dân trong mưa lũ. Nguồn: qdnd.vn

***

Hiện nay, sự nghiệp đổi mới, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội nhân dân là “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một bộ phận, các ngành, các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại” (3) đề xuất ngày càng cao và yêu cầu ngày càng toàn diện hơn. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng không ít khó khăn, thách thức: các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước bằng các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, cổ súy “tự hiện họa”. – Nội bộ chuyển hóa nhằm “phi chính trị hóa” quân đội; những mặt trái của kinh tế thị trường, những hiện tượng tiêu cực của đời sống xã hội, … tác động lớn đến việc tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và các quần chúng. ..

Trước tình hình đó, để cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, toàn quân sẽ tiếp tục đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. . Nghị quyết của Tập Cận Bình và Hội nghị toàn thể lần thứ tư của Tập Cận Bình và cuộc vận động “Tiếp bước truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh quân tử” trong thời kỳ mới đã đưa ra một số giải pháp cơ bản, như sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác.

Làm theo tư tưởng, đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong Quân ủy tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập. và làm việc. Trước tình hình mới, việc học tập, quán triệt, học tập và thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam, nghị quyết của Đảng cộng sản Việt Nam, và các quyết định của cấp ủy các cấp. Có như vậy, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân mới hiểu sâu sắc tư tưởng, đạo đức và phong cách làm việc Hồ Chí Minh, là của cải tinh thần quý báu của đảng bộ, nhân dân và quân đội ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác – Lê-nin là nền tảng tư tưởng của Đảng, là chủ trương để Đảng và nhà nước hoạch định chiến lược, chính sách phát triển đất nước, đưa dân tộc Việt Nam tiến lên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Học làm theo Bác là tình cảm, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Bác kính yêu, Đảng quang vinh; chính con người mới được mọi cán bộ đào tạo, rèn luyện, “hâm mộ”, “nghề nghiệp”. và những người lính để vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Đồng thời, đã góp phần quan trọng xây dựng đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh; xây dựng quân đội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và đội ngũ cán bộ là cơ sở để nâng cao chất lượng toàn diện và hiệu quả chiến đấu xứng đáng. là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối, trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Xem thêm:  10 lưu ý khi chuẩn bị ba lô dành cho người trekking

Hai là, đổi mới nội dung, hình thức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở nghiên cứu, học tập chuyên đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự lực, tự cường, xung kích”. Mong xây dựng đất nước giàu mạnh, hạnh phúc ”, các cơ quan, đơn vị tích cực nghiên cứu, xây dựng các chuyên đề học tập hàng năm, gắn với nội dung, nhiệm vụ thực tế có liên quan của quân đội và các cơ quan, đơn vị. Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức của quần chúng, chú trọng công khai “Người tốt, việc tốt” là tấm gương sáng, kinh nghiệm hay, cách học và làm theo sáng tạo, hiệu quả; trong các cơ quan, đơn vị và toàn quân hãy học tập và làm theo tấm gương xuất sắc của Người. làm theo Bác thực sự đi vào cuộc sống và gần gũi bộ đội, “ham học, muốn làm theo”, “muốn học thì làm theo”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, ứng dụng và phát triển của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng nghệ thuật quân sự Hồ Chí Minh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết Trong tình hình mới, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc mang tính chất trọng yếu của sự nghiệp; kiên quyết chống sai lầm. và các ý kiến ​​thù địch, đồng thời duy trì nền tảng tư tưởng của đảng.

Thứ ba là bám sát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cụ thể hóa nội dung tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh và tiêu chuẩn “Người lính đặc công” trong thời kỳ mới, thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, đảng viên. quần chúng.

Đây là giải pháp quan trọng để đẩy mạnh chuyển từ “học” sang “làm theo” Bác bằng những việc làm thiết thực, làm tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh, tập trung vào nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X. Bước đột phá. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xây dựng kế hoạch học tập theo chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác đạt hiệu quả. Tổ chức đăng ký, chuyên tâm huấn luyện, rèn luyện, phấn đấu theo tiêu chuẩn “Bộ đội đặc công” trong thời kỳ mới, kiểm tra từng cấp, từng cán bộ, đảng viên, quần chúng bảo đảm chặt chẽ, nghiêm minh. Đồng thời, chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công đoàn viên, đảng viên được đánh giá, xếp loại hàng năm dựa trên kết quả học tập và làm theo các cô chú.

Chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trước giờ chào cờ trên đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Ảnh: Wu Yuhuang

Hiểu rõ tinh thần thực hiện đồng thời “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, tạo đột phá trên các lĩnh vực tình dục. , nhất là về phát triển bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách lãnh đạo, năng lực chỉ huy, v.v. Thực hiện Kết luận số 01-kl / tw ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-Ct / TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh “và việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị toàn thể lần thứ tư, các Nghị quyết của Hội nghị toàn thể lần thứ XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực hưởng ứng các cuộc thi, các cuộc vận động yêu nước của các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương; đẩy mạnh phong trào” Thi đấu võ nghệ ” thực hiện các cuộc vận động trong quân đội, nhất là trong thời kỳ mới “tiếp bước truyền thống”, cống hiến tài năng, một phong trào trung thực ”. Nhờ đó, đã hình thành phong trào hành động cách mạng toàn diện, thu hút cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan. , các đơn vị và toàn quân.

Xem thêm:  Mách bạn cách làm hồng nhũ hoa bằng kem đánh răng tại nhà

Bốn là, nâng cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng tấm gương có ý nghĩa hết sức quan trọng, có sức thấm sâu, tạo động lực, niềm tin cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tự giác làm theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “A gương sống tốt hơn gương sống trăm bài diễn văn tuyên truyền ”(4). Trên cơ sở quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương (5), cấp ủy, cán bộ, đảng viên các cấp, nhất là cán bộ chủ trì, các cấp phải nêu gương. , mọi lúc, mọi nơi trên mọi lĩnh vực; chấp hành nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội. Với tinh thần “trên trước, dưới sau”, “đảng viên trước, quần chúng sau”, “trên làm gương, dưới tích cực làm theo”, mỗi cán bộ, đảng viên phải có ý thức học trước, làm trước, “nói đi đôi với làm, lấy gương làm gương là việc làm bình thường, nếp sống văn hóa trong sinh hoạt, công tác, được phổ biến sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, khiến cấp dưới và cán bộ, chiến sĩ noi theo. .

Năm là, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút ​​kinh nghiệm.

Quân ủy Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong quân đội cần tập trung chỉ đạo thực hiện nghị quyết, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-kl / TW của Bộ Chính trị. Hai khóa học về xây dựng và chỉnh đốn đảng của Tập và Tập Cận Bình, nhất là nội dung và nội dung về sự liêm chính của tổ chức đảng, “mô hình điển hình” về củng cố đơn vị toàn diện, nội dung và nội dung của đội ngũ cán bộ, đảng viên. nội dung cam kết rèn luyện, rèn luyện, phấn đấu của đoàn viên về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức, kỷ luật và kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; xử lý kiên quyết, nghiêm minh những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật. Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút ​​kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Với tình cảm sâu sắc đối với Đảng, tinh thần trách nhiệm cao đẹp với Bác Hồ kính yêu, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mang nó về phía trước. Nhờ đó, góp phần hun đúc lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc và khát vọng vươn lên, phục vụ nhân dân, chiến đấu vì nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ, công việc toàn đảng, toàn dân và toàn dân nguyện xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc. /.

(1) Lệnh số 87-ct / qutw của Quân ủy Trung ương ngày 08 tháng 7 năm 2016 “Về phát huy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn quân” ​​

(2) 5 tiêu chuẩn của “bộ đội đặc công”: 1- Bản lĩnh chính trị, động cơ trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao; 2- Đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; 3- Kiến thức văn hóa, khoa học, trình độ, năng lực, phương pháp quân sự Tác phong, sức khoẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; 4. Thực hành dân chủ, tự giác, nghiêm minh; 5- Quan tâm xây dựng đoàn kết nội bộ tốt; Tôn trọng, giúp đỡ, quý mến những người cùng huyết thống; Có tinh thần quốc tế trong sáng.

(3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị Sự thật Quốc gia, Hà Nội, 2021, t. Tôi, trang. 157, 158

(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị Sự thật Quốc gia, Hà Nội, 2011, t. 1, trang 284

(5) Theo số 08-qdi / tw của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XVIII ngày 25 tháng 10 năm 2018 về “trách nhiệm lấy cán bộ, đảng viên làm gương, trước hết là cấp ủy viên. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương ”; Quy định số 55-QĐ / TW ngày 11/01/2017 của Bộ Chính trị về“ Một số biện pháp cần làm ngay để tăng cường gương mẫu đi đầu. của cán bộ, đảng viên ”; Ban Bí thư, ngày 7/6/2012, Quy định số 2,“ Về vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ”; Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương. Qd / tw ngày 1-11-2011, “Những điều đảng viên không được làm”; Quy định số 646-QĐ / QB 2012 của Quân ủy Trung ương 2012 “Về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên quân đội các cấp , nhất là cán bộ chủ trì, cán bộ chủ trì nêu gương ”; ..

trinh van quyet

Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Theo dõi https://www.tapchicongsan.org.vn

Viết một bình luận