Mẫu biên bản bàn giao con dấu hết giá trị sử dụng mới nhất

Mẫu biên bản bàn giao con dấu cơ quan

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, việc sử dụng con dấu trong văn bản nhằm đảm bảo tính chắc chắn và minh bạch hơn cho từng chủ thể đối với việc ban hành văn bản áp dụng. Trong một số trường hợp, khi con dấu của cơ quan, tổ chức, quốc gia nào đó hết hạn sử dụng thì có thể giữ lại để lưu trữ, nghiên cứu lịch sử. Khi bàn giao tem hết hạn này phải lập biên bản.

Tổng đàiLuật sưTrực tuyến 24/7: 1900.6568

1. Biên bản bàn giao con dấu hết hạn sử dụng là gì?

Biên bản bàn giao con dấu đã hết hạn sử dụng là văn bản ghi lại sự kiện bàn giao con dấu giữa cơ quan đăng ký mẫu con dấu và cơ quan lưu trữ lịch sử.

Biên bản bàn giao con dấu hết hạn sử dụng được dùng làm căn cứ chứng minh sự việc đã thực sự xảy ra và là chứng cứ quan trọng trong trường hợp có tranh chấp về con dấu.

2. Mẫu biên bản họp bàn giao con dấu hết hạn mới nhất:

Tên tổ chức, quản trị viên tc

Tên tổ chức đăng ký mẫu dấu

——-

Số: …/bb-…(1)

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

phút

Về việc bàn giao tem hết hạn sử dụng

Căn cứ Quyết định số…./2019/qd-ttg ngày…/2019…/qd-ttg của Thủ tướng Chính phủ về việc lưu giữ con dấu đã hết hạn sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ và phục vụ nghiên cứu lịch sử;

Hôm nay, vào hồi ..giờ…phút, ngày…tháng…năm…tại …(2),

Chúng tôi bao gồm:

1. Người giao: … (Cơ quan đăng ký mẫu dấu), đại diện:

Thưa ông/bà: …

Vị trí: …

2. Tới: … (lịch sử tệp), được biểu thị bằng:

Thưa ông/bà: …

Vị trí: …

Hai bên thống nhất bàn giao con dấu đã hết hạn sử dụng của các cơ quan, tổ chức, chức danh của hai nước để lưu trữ, nghiên cứu lịch sử theo danh mục cụ thể sau:

tt

Tên cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu

Xem Thêm : Tự làm một chiếc máy bay điều khiển từ xa – Tự Tay Làm

Số lượng

Chất luu

MẫuuChữ ký

chứng chỉ thcd

(Chèn số, kýNgày, tháng, năm chênh lệch )

Ghi chú

Biên bản này có hai bản, người gửi giữ một bản, người nhận giữ một bản. /.

Đại diện bên giao

(ký tên, đóng dấu)

Đại diện nhà nhập khẩun

(ký tên, đóng dấu)

3.Hướng dẫn bàn giao con dấu hết hạn sử dụng:

(1) Viết tắt tên cơ quan đăng ký mẫu con dấu

(2) Địa chỉ trụ sở Cục Lưu trữ lịch sử

Người lập biên bản phải mô tả đầy đủ đặc điểm của con dấu.

4. Các vấn đề pháp lý liên quan đến tem hết hạn:

Dấu tròn là con dấu đặc biệt do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký và quản lý, dùng để đóng dấu trên các văn bản, giấy chứng nhận của cơ quan, tổ chức nhà nước hoặc chức danh nghề nghiệp.

Con dấu không hợp lệ quy định tại quyết định này là con dấu ướt của cơ quan, tổ chức nhà nước hoặc tên được giữ lại khi cơ quan, tổ chức nhà nước hoặc tên thay đổi tên, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động, hoặc chấm dứt phân phối.

Dấu ướt là dấu được in trên một bề mặt được quy định về nội dung thông tin, hình thức và kích thước, khi dùng dấu để đóng văn bản bằng chất liệu mực, giấy sẽ in thông tin lên bề mặt dấu.

Điều kiện sử dụng tem

– Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chỉ được sử dụng con dấu khi văn bản quy phạm pháp luật có quy định hoặc quyết định của cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng con dấu; phải đăng ký mẫu con dấu trước khi sử dụng.

– Việc sử dụng con dấu có Quốc huy phải được quy định trong luật, nghị định, nghị định hoặc quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan. Thể chế, tổ chức hoặc quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết.

– Các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có chức năng cấp phát văn bằng, chứng chỉ và các văn bản có dán ảnh hoặc đóng dấu theo quy định của pháp luật cho phép sử dụng tem nổi, tem sưu tập. nhỏ hoặc xi.

– Cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng của Nhà nước chỉ được sử dụng một con dấu theo mẫu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Quý khách có nhu cầu khắc dấu tròn và các loại dấu khác (dấu ướt, dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi) thì thực hiện theo quy định sau:

+ Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng thêm con dấu ướt phải được phép của cơ quan có thẩm quyền;

+ Cơ quan, tổ chức, chức danh quốc gia toàn quyền quyết định việc sử dụng dấu nổi, dấu nhỏ, xi;

+ Tổ chức kinh tế tự quyết định việc sử dụng nhiều tem hơn.

Xem Thêm : Cặp đèn cầy bái quan là gì? Tại sao trong tang lễ lại có đèn cầy?

Nguyên tắc quản lý tem tên của các cơ quan, tổ chức hoặc quốc gia dành riêng cho việc lưu trữ và nghiên cứu lịch sử không còn giá trịLịch sử:

– Việc lưu giữ con dấu của cơ quan, tổ chức, tên tuổi của cơ quan nhà nước đã hết hạn sử dụng phải thực hiện theo quy định của Luật quản lý con dấu.

– Việc quản lý, cung cấp tem nghiên cứu lịch sử đã hết hạn sử dụng được thực hiện tại trụ sở của Lưu trữ lịch sử và phải bảo đảm an toàn, sử dụng đúng mục đích.

Con dấu cơ quan nhà nước, tổ chức, chức danh nghề nghiệp hết hạn sử dụng được lưu hồ sơ, nghiên cứu lịch sử:Con dấu hết giá trị sử dụng. Các cơ quan nhà nước, tổ chức, chức danh nghề nghiệp sau đây được lưu hồ sơ, nghiên cứu lịch sử:Nghiên cứu:

– Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thư ký Quốc hội.

– Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Bầu cử Quốc gia, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Kiểm toán Quốc gia, Đoàn Đại biểu Quốc hội, các Thành phố.

– Chính phủ, các bộ; cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc cơ quan; tổng cục (trừ cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng).

– Văn phòng Chủ tịch nước.

– TAND tối cao, TAND cấp trên, TAND cấp tỉnh, TAND trực thuộc trung ương, TAND cấp huyện, TAND thị xã, TAND thành phố trực thuộc tỉnh và các cơ quan tương đương.

– Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp trên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và các cơ quan tương đương.

– Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp.

Trách nhiệm của người đăng ký mẫu con dấu và tổ chức Lưu trữ lịch sử trong việc quản lý con dấu đã hết giá trị sử dụng của cơ quan, tổ chức nhà nước và chức danh nghề nghiệp:

-Trách nhiệm của cơ quan đăng ký mẫu con dấu

+ Thu hồi các con dấu đã hết hạn sử dụng của các cơ quan, tổ chức nhà nước hoặc tên quy định tại Điều 4 của quyết định này theo quy định.

+ Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thu hồi con dấu, phải thông báo con dấu đã hết giá trị sử dụng và nộp vào Lưu trữ lịch sử để vào sổ. Đối với việc bàn giao niêm phong hết hạn sử dụng phải lập biên bản bàn giao (theo mẫu kèm theo quyết định này).

– Trách nhiệm Lưu trữ Lịch sử

+ Giấy tiếp nhận tem đã hết hạn của cơ quan đăng ký mẫu tem.

+ Vệ sinh và bảo quản an toàn seal đã hết hạn sử dụng.

+Thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về các con dấu hết hạn sử dụng.

+ Phòng đọc tư liệu lịch sử cung cấp các loại niêm phong đã hết hạn sử dụng cho công tác nghiên cứu tư liệu lịch sử theo quy định và thống kê, gửi nhận toàn bộ bản sao.

QuyềnQuyền quản lý, cấp phép cung cấp con dấu đã hết hạn sử dụng của cơ quan nhà nước, tổ chức, nghiên cứu lịch sửLịch sử:

– Lưu trữ lịch sử trung ương, quản lý con dấu đã hết hạn sử dụng của cơ quan, tổ chức, chức danh nghề nghiệp nhà nước ở trung ương. con dấu của cơ quan, tổ chức quản lý Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh tại địa phương hết giá trị.

– Thủ trưởng Lưu trữ lịch sử trung ương và cấp tỉnh được phép cung cấp con dấu đã hết hạn sử dụng của cơ quan nhà nước, tổ chức và tên lưu trữ của Lưu trữ lịch sử do mình quản lý.

Quy định trình tự phê duyệt nghiên cứu lịch sử của cơ quan, tổ chức nhà nước và tên đã hết giá trị tem:

– Cơ quan, tổ chức có nhu cầu nghiên cứu con dấu của cơ quan, tổ chức, tên nhà nước đã hết hạn sử dụng phải gửi văn bản về Lưu trữ lịch sử ghi rõ thời gian, mục đích, nội dung nghiên cứu. Cá nhân có nhu cầu nghiên cứu con dấu đã hết hạn sử dụng tại Lưu trữ lịch sử phải có một trong các loại giấy tờ sau: Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu. Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân đến nghiên cứu dấu niêm phong hết hạn cần đăng ký yêu cầu nghiên cứu tại phòng đọc của Lưu trữ lịch sử theo quy định.

– Cục trưởng xem xét yêu cầu nghiên cứu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và quyết định cho phép cung cấp con dấu đã hết hạn sử dụng cho Lưu trữ lịch sử. Thời hạn xem xét và thông báo kết quả là 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Nguồn: https://autohits.vn
Danh mục: Tin tức tổng hợp